Контрол на достъпа

Основни понятия и дефиниции

Основни понятия и дефиниции.

“Контрол на достъпа” (Access control) е технология, при която достъпът до открити или закрити обекти на хора и автомобили става само ако има предварително дефинирано разрешение – пълно или ограничено по време и място. Контрол на достъпа може да бъде “негарантиран” (един човек с права за достъп може да пропусне неограничен брой други) и “гарантиран” / физически контрол на достъпа с турникети, кабини ” Interlock” и други устройства. Популярно негарантираният контрол на достъпа се нарича само “контрол на достъпа”, а гарантираният – “физически контрол на достъпа”.

Най-важен елемент за контрол на достъпа е носителят на правото за достъп. За простота по-нататък ще го наричаме просто “Ключ за достъп”. Всеки ключ най-просто казано има код, който може да бъде уникален (липсва повторяемост) и с различна степен на повторяемост на кода (например веднъж на един милиард или веднъж на 100 000). В системите за Контрол на достъпа “Ключа за достъп” се присвоява (дава се / записва се) на определено физическо лице. Презумпцията за персонална отговорност на лицето за неоторизиран достъп с неговия ключ е обширна и “професионална” тема и ще бъде разработена в блога, ако има интерес. Съществена характеристика на “Ключа за достъп” е неговото дублиране (копиране ). Двете теми “уникалност на ключ “ и “дублиране на ключа” ще бъдат разработени в следващи статии детайлно, защото са еднакво важни за дома и бизнеса.

Вторият по важност елемент за контрол на достъпа е “ключалката”, която отключва “ключа за достъп”. Това може да бъде обикновен патрон или сложна електроника, софтуер, изпълнителни механизми, в зависимост от избрания ключ. Тази тема също ще бъде разработена детайлно в блога на достъпен популярен език.

Третият основен елемент за една система за контрол на достъпа е посоката за контрол на достъпа в една точка (врата) “вход”, “изход”, “двупосочен”. В повечето случаи за битов контрол на достъпа се контролира само посока “вход”, докато в службите за сигурност е еднакво важно контрола на двете посоки.

В следващите  статии очаквайте информация за видовете системи за контрол на достъп и ориентировъчна цена за изграждането им.